Seksual-undervisning på ungdoms-uddannelser

Seksualundervisning på ungdomsuddannelser

Vi tilbyder foredrag, undervisning og kompetent sparring om udvikling af seksualundervisningen på jeres skole.

Elever på danske ungdomsuddannelser skal have mulighed for at udforske og forstå seksualitet og sex på en ansvarlig, informativ, levende og vedkommende måde.

Vi tilbyder

Foredrag
Hvad er sex og seksualitet? Med høj faglighed, i øjenhøjde og med et levende og ligefrem sprog guides eleverne igennem emner som køn og kønsidentitet, lyst og nydelse, onani og orgasme, samtykke og grænser, porno og realisme, samt lidt om prævention, sikker sex, kønssygdomme og sundhed. Undervejs er indlagt små refleksionsøvelser og quizspørgsmål, der gør foredraget dynamisk og engagerende. Vores foredrag kan bruges som en fælles intro og som led i den obligatoriske undervisning.
Klasseundervisning
Vi tilbyder et eller flere undervisningsmoduler for klasser, hvor vi kan gå mere i dybden med de ovenstående temaer.
Undervisningen giver eleverne indsigt i nyeste sexologiske viden, som de får mulighed for at gå på opdagelse i og reflektere over. Under emnet samtykke og grænser, har vi gode erfaringer med enkelte effektfulde øvelser, hvor eleverne får reflekteret over de ambivalenser der kan opstå, når vi skal mærke og udtrykke vores samtykke/grænser samt trænet at sætte ord på samme.
Kurser/workshops til undervisere.
Sparring og workshops 
Ønsker jeres skole at varetage seksualundervisningen selv, men kunne bruge inspiration til, hvordan det kan gribes an?
Vi tilbyder sparring omkring tilrettelæggelsen af seksualundervisningen, og har god erfaring med at holde workshops for fagprofesionelle. Her kommer vi omkring sexologiens grundantagelser, sprogbrug og nyeste viden om unges seksualitet samt hvordan denne kan omsættes til relevant og nærværende undervisning for unge.
Kontakt os for en drøftelse eller aftale om
  • Levende og informativt foredrag for en årgang eller hele skole
  • Seksualundervisning af elever som ekstern underviser
  • Oplæg og workshops for undervisere som sparring og inspiration i tilrettelæggelsen af undervisningsforløb i seksualundervisningen
Med fokus på sund seksualitet kan vi sammen styrke elevernes seksuelle dannelse – og dermed øge viden, indsigt og navigation i denne vigtige og komplekse side af livet. Kontakt os for et tilbud eller en drøftelse af jeres behov.
Vi kan tilbyde
Ønsker jeres skole at varetage seksualundervisningen selv, men kunne bruge inspiration til, hvordan det kan gribes an?
Vi tilbyder sparring i at tilrettelægge seksualundervisningen, og har god erfaring med at holde workshops for fagprofesionelle. Her kommer vi omkring sexologiens grundantagelser, sprogbrug og nyeste viden om unges seksualitet samt hvordan denne kan omsættes til relevant og nærværende undervisning for unge.
Vi tilbyder:
  • Levende og informativt foredrag for en årgang eller hele skole
  • Seksualundervisning af elever som ekstern underviser
  • Oplæg og workshops for undervisere som sparring og inspiration i tilrettelæggelsen af undervisningsforløb i seksualundervisningen
Med fokus på sund seksualitet kan vi sammen styrke elevernes seksuelle dannelse – og dermed øge viden, indsigt og navigation i denne vigtige og komplekse side af livet. Kontakt os her for et tilbud eller en drøftelse af jeres behov

Seksuel dannelse på skemaet

Det er en fantastisk mulighed, at landets gymnasier og andre ungdomsuddannelser nu skal i gang med at tilbyde eleverne seksualundervisning.
En undersøgelse fra Sex og Samfund i 2023 viser, at mange unge har stor viden om sex, prævention og kønssygdomme men også at der stadig er områder, hvor mange unge er i tvivl eller er fejlinformeret. Sexus-undersøgelsen fra 2019 viste at færre end 10 % af danskerne mener, at de har fået en god seksualundervisning i folkeskolen.
Eleverne selv udtrykker, at de har brug for at stifte bekendtskab med emner som køn, samtykke, onani, orgasme, grænser, lyst, porno, prævention og sexsygdomme.
Det tilbyder vi på en professionel, tidssvarende og sexpositiv måde.
Eleverne selv udtrykker, at de har brug for at stifte bekendtskab med emner som køn, samtykke, onani, orgasme, grænser, lyst, porno, prævention og sexsygdomme.
Det tilbyder vi på en professionel, tidssvarende og sexpositiv måde.