Kurser og undervisning for kommunens borgerrettede tilbud

Kommunerne har en betydelig rolle i at påvirke borgernes mentale og fysiske sundhed gennem understøttelse af sund seksualitet i alle livets faser. Hvordan gribes opgaven bedst an? Hvilken viden og tilgang i mødet med borgerne er passende?

Kurser og undervisning for kommunens borgerrettede tilbud

Kommunerne har en betydelig rolle i at påvirke borgernes mentale og fysiske sundhed gennem understøttelse af sund seksualitet i alle livets faser. Hvordan gribes opgaven bedst an? Hvilken viden og tilgang i mødet med borgerne er passende?

Vi tilbyder

Vi understøtter kommunernes implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke Sund Seksualitet fra 2018. 
Forebyggelsespakken beskriver de mange områder, hvor kommunerne er forpligtet til at understøtte borgernes udvikling af en meningsfuld og berigende seksualitet, som del af en generel og sundhedsforebyggende trivsel.
Samarbejdet tilrettelægges så det passer jeres organisation. Det kan fx være:
 • Udvikling af målsætninger og plan for kommunens arbejde med sund seksualitet overordnet set eller på konkrete fagområder.
 • Oplæg og workshops for medarbejdere omkring konkrete borgergrupper eller udvikling af et forløb for borgere.Fællesforedrag eller undervisning af elevgrupper
 •  
Vi tilbyder sparring, rådgivning og understøttelse af den konkrete opgaveløsning inden for områderne: Det kan fx være: 
 • Borgere med kroniske sygdomme
 • Undervisning af børn og unge
 • Børn og seksualitet
 • Borgere med psykiske lidelser, demente og andre udsatte grupper
 • Efteruddannelse af undervisere på ungdomsuddannelser, lærer, pædagoger, sundhedsprofessionelle
Samarbejdet tilrettelægges så det passer jeres organisation. Det kan fx være:
 • Udvikling af målsætninger og plan for kommunens arbejde med sund seksualitet overordnet set eller på konkrete fagområder.
 • Oplæg og workshops for medarbejdere omkring konkrete borgergrupper eller udvikling af et forløb for borgere.Fællesforedrag eller undervisning af elevgrupper
 •  
 
Vi tilbyder sparring, rådgivning og understøttelse af den konkrete opgaveløsning inden for områderne: Det kan fx være: 
 • Borgere med kroniske sygdomme
 • Undervisning af børn og unge
 • Børn og seksualitet
 • Borgere med psykiske lidelser, demente og andre udsatte grupper
 • Efteruddannelse af undervisere på ungdomsuddannelser, lærer, pædagoger, sundhedsprofessionelle