xxx

Kurser og undervisning for offentlige aktører

Det offentlige har en betydelig rolle i at understøtte borgernes mentale og fysiske sundhed gennem understøttelse af en sund seksualitet.

Hvordan gribes opgaven bedst an? Hvilken viden og tilgang i mødet med borgerne er passende?

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke Sund Seksualitet fra 2018 beskriver de mange områder, hvor kommunerne kan understøtte borgernes udvikling af en meningsfuld og berigende seksualitet som del af en generel og sundhedsforebyggende trivsel.

Styrkelse af seksualundervisning på ungdomsuddannelserne er kommet i stærkt fokus, og mange uddannelsesinstitutioner står overfor at skulle afklare, hvordan de bedst møder de unge og samfundets krav til løsning af disse opgaver.

Vi tilbyder sparring, rådgivning og understøttelse af den konkrete opgaveløsning inden for områderne:

  • Borgere med kroniske sygdomme

  • Undervisning af børn og unge

  • Borgere med psykiske lidelser, demente og andre udsatte grupper

  • Efteruddannelse af undervisere på ungdomsuddannelser, lærer, pædagoger, sundhedsprofessionelle 

  • Børn og seksualitet

Vi tilbyder understøttelse på det niveau som passer til jeres organisationer og opgaveløsning. Forenklet set kan det være på tre niveauer

  • Sparring omkring håndtering af den konkrete opgaveløsning samt efteruddannelse/oplæg/workshops for medarbejdere

  • Facilitering af et internt udviklingsforløb, hvor vi i samarbejde med relevante medarbejdere udvikler et forløb eller borgertilbud samtidig med at medarbejdere klædes på til at løse de konkrete opgaver i egen organisation

  • I samarbejde med jeres organisation udfører de konkrete undervisningsopgaver i relation til medarbejdere eller borgere, fx som ekstern underviser på ungdomsuddannelser, folkeskolen eller andre kommunale tilbud

Mere end et job

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Mød os